Due to CORONA we are all struggeling, but we stay positive ! You still get -15% discount on fashion and shoes with code "Stay_positiv"
INSTAGRAM winactie

DEELNAMEVOORWAARDEN Splash

1. Algemene voorwaarden voor deelname
1. De organisator van de wedstrijd is K2 Sports Europe GmbH, Seeshaupter Str. 62, 82377 Penzberg (hierna: "Organisator") in samenwerking met Small Heroes e.U., Mirabellplatz 7, 5020 Salzburg, die de wedstrijd spelen op hun sociale media.
2. Deelname is gratis.
3. De wedstrijd begint op 04.04.2019 om 9.00 uur (CET) en eindigt op 06.04.2020 om 12.00 uur (CET) (hierna: "Promotieperiode").

2. Geschiktheid / deelname
1. Natuurlijke personen die in Europa wonen, komen in aanmerking voor deelname.
2. De minimumleeftijd voor deelname is 3 (drie) jaar. Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) hebben de schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger (wettelijke voogd) nodig om deel te nemen aan de wedstrijd en voor alle juridische verklaringen in verband met deelname.
3. Deelname is alleen mogelijk in uw eigen naam voor elke deelnemer. Meerdere deelname is niet toegestaan.
4. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer zich binnen de campagneperiode abonneren op de Instagram-pagina van K2 Skates (k2.skates) en Small Heroes Kidsconceptstore (small_heroes_kidsconceptstore) en drie vrienden markeren onder de wedstrijdinschrijving van Small Heroes Kidsconceptstores
5. Deelname buiten de actieperiode wordt niet in behandeling genomen. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de bovenstaande maatregelen.
6. Bij het uitvoeren van bovengenoemde maatregelen accepteert de deelnemer uitdrukkelijk deze voorwaarden voor deelname.

3. Uitsluiting van de wedstrijd
1. Medewerkers van K2 Sports Europe GmbH en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
2. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten en geen prijzen uit te reiken of deze vervolgens in te trekken indien deze deelnamevoorwaarden worden geschonden.

4. Winsten, het bepalen van de winnaars
1. De volgende prijzen / items worden verloot onder alle deelnemers die zich abonneren op de Instagram-pagina van K2 Skates (k2.skates) en Small Heroes Kidsconceptstore (small_heroes_kidsconceptstore) binnen de promotieperiode en die drie vrienden hebben gemarkeerd onder de wedstrijdinzending van Small Heroes Kidsconceptstores:

1e prijs: Een K2 Raider Splash en K2 helm Varsity Pro en een webshopbon van € 50,00 bij Small Heroes

2e prijs: Een K2 Marlee Splash en K2 helm Varsity Pro en een webshopbon van € 50,00 bij Small Heroes
De winnaars worden aan het einde van de campagneperiode door loting getrokken. Per deelnemer wordt slechts één formulier overwogen. Er is geen wettelijk verhaal mogelijk over de trekking van de winnaars. De verzilveringsperiode voor de prijzen eindigt op 20 april 2020.
2. Een contante betaling, wijziging, ruil of overdracht van de prijs is niet mogelijk.
3. Prijsaanvragen kunnen niet worden overgedragen of overgedragen aan andere mensen.
4. Deelname aan deze wedstrijd verplicht niet tot aankoop bij K2 Sports Europe GmbH. Aankopen bij K2 Sports Europe GmbH hebben geen invloed op de winstkans.
5. Kennisgeving van de winnaars / verzending van de winsten

1. De winnaar wordt binnen een week (7 kalenderdagen) van de actieperiode per e-mail op de hoogte gebracht tijdens het registreren.
2. De winnaar moet zich binnen een week (7 kalenderdagen) na ontvangst van de kennisgeving van de prijs per e-mail inschrijven bij de organisator Small Heroes e.U. met zijn echte naam en zijn adresgegevens. De winnaar is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die naar de organisator worden verzonden.
3. De aanspraak op de prijs vervalt als de winnaar zich niet binnen de bovengenoemde periode inschrijft; Er wordt dan nog een deelnemer getrokken.
4. De levering van de winst vindt plaats per post op het adres dat door de winnaar is opgegeven. De organisator draagt ​​de verzendkosten.

6. Aansprakelijkheid, beëindiging van de wedstrijd

1. De organisator is alleen aansprakelijk voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt door hem, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten in verband met deze wedstrijd. Aansprakelijkheid voor schade door letsel aan leven, ledemaat of gezondheid blijft onaangetast.
2. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment om een ​​belangrijke reden zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, te wijzigen of te annuleren. Er zijn met name belangrijke redenen als het om technische redenen (bijv. Virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hardware en / of software) of om juridische redenen niet kan worden gegarandeerd dat de wedstrijd correct zal worden uitgevoerd.

3. Indien een dergelijk geval wordt veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, kan de organisator het resultaat van deze persoon claimen eis schadevergoeding.

7. Gegevensbescherming

1. Persoonsgegevens van alle deelnemers en winnaars worden alleen verwerkt voor zover en zolang dit nodig is voor de uitvoering van de wedstrijd en de afhandeling van de prijsuitreiking. Persoonlijke gegevens zoals achternaam, voornaam, adres, leeftijd en / of e-mailadres worden door K2 Sports Europe GmbH behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
2. Meer informatie over gegevensverwerking in verband met de wedstrijd en uw rechten is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring op https://www.k2sports.com/privacy-policy.

8. Overige

1. Deze voorwaarden voor deelname zijn onderworpen aan de wet van de Bondsrepubliek Duitsland.
2. Indien een van de huidige bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig of niet afdwingbaar is, wordt de doeltreffendheid van de overige bepalingen niet aangetast.

Neem contact op
* Verplichte velden